0312 346 00 46

KANAL TEDAVİSİ

Kanal tedavisi, dişin canlı olduğu ya da olmadığı durumda yapılabilir. Derin çürük dokusu sebebi ile pulpanın enfekte olmasından dolayı kanal tedavisi yapılır. İleri derecede soğuk sıcak hassasiyeti kendiliğinden başlayan ve uzun süren ağrı, gece uykusundan uyandıran ağrı belirtiler arasındadır. Fakat çok şiddetli olmayan ve uzun sürmeyen ağrı durumunda derin çürük temizlenerek “kuafaj” adı verilen, dişin pulpa dokusunu koruyarak yapılan dolgu işlemi uygulanır. Hatta bazı durumlarda dişin pulpa dokusu temizlenirken açılsa bile uygulanan kuafaj medikamentleri ile dişe kanal tedavisinden önce bir şans verilebilir. Bu işlemden sonra bir süre beklenir ve dişteki ağrı geçerse kuafaj işlemi başarılı kabul edilir. Fakat ağrı azalmazsa kanal tedavisinin uygulanması gerekir.   Dişin çevre doku (periodontal) kaybından dolayı da canlı dişlerde kanal tedavisi uygulanması gerekebilir. Dişin kök yüzeyi sement dediğimiz mine kadar güçlü olmayan bir doku ile kaplıdır ve periodontal doku kaybından dolayı oluşan hassasiyetlerde kanal tedavisi gerekebilir.   Ağız içinde, karşı çeneye doğru uzayan, canlı sağlıklı dişlerde de bazı durumlarda protetik planlamadan kaynaklı kanal tedavisi yapılması gerekebilmektedir.   Travma da kanal tedavisi gerektiren diğer sebeplerden biridir. Dişin üzerine gelen darbe kök ucunda harabiyete sebep olur ve dişin pulpasına zarar verebilir veya dişin ağız içinde görülen kron dediğimiz kısımda kırıklara sebep olabilir bu durumda eğer dişin canlı dokusu açıkta değilse canlılık testi yapılır. Belirli aralıklarla kontrol edilir ve test sonuçlarına göre kanal tedavisinin gerekip gerekmediğine karar verilir.   Dişin canlı olmadığı durumlarda   Diş herhangi bir sebepten dolayı canlılığını yitirmesiyle nekroz olur. Kök ucunda iltihap oluşmaya başlar ve yüzde şişlik oluşabilir. Nekroz dişlerde enfeksiyonun miktarına göre tedavi tek seansta bitirilebilir veya pansuman yapılarak seans sayısı arttırılabilir. Eski kanal tedavisinin yetersizliği durumunda da kanaldaki eski dolgu sökülerek yerine yeni tedavi uygulanır. Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır? Gelişen teknoloji ile birlikte kanal tedavisi ağrılı ve korku duyulan bir tedavi olmaktan çıkmıştır. Anestezi altında dişin pulpa dokusuna ulaşılır ve “apeks locater” dediğimiz elektronik aletlerle kök uzunlukları ölçülerek tedavi sırasında alınan radyografi sayısı azaltılır. Döner alet sistemleri ile birlikte hızlı ve konforlu bir şekilde kanal şekillendirilir ve doldurulur, kontrol amaçlı “periapikal Radyografi” dediğimiz dozu çok düşük dijital filmler alınarak tedavi bitirilir. Bilimsel çalışmalar artık kanal tedavilerinin tek seansta bitirilebileceğini desteklemektedir, Fakat iltihap durumuna göre seans sayısı değişebilir.